Išrinkta nauja SA prezidentė – antrakursė Akvilė Katkovaitė

Išrinkta nauja SA prezidentė – antrakursė Akvilė Katkovaitė
Išrinkta nauja SA prezidentė – antrakursė Akvilė Katkovaitė

Š.m. rugsėjo 30 dieną (penktadienį) 15 val. vyko Lietuvos sporto universiteto studentų atstovybės neeilinė – rinkiminė konferencija, kurios metu buvo išrinkta naujoji LSU SA prezidentė – antrakursė Akvilė Katkovaitė.

Konferencijoje dalyvavo 22 LSU Studentų atstovybės nariai, iš jų – 22 oficialūs studentų atstovybės nariai, kurie turi balsavimo teisę. LSU SA prezidentas Tautvydas Pleita pasveikino visus susirinkusius ir paskelbė neeilinės – rinkiminės konferencijos atidarymą. Iškart po to konferencijos pirmininku išrinktas Martynas Lastauskas, sekretore – Urtė Urnikytė.

Išrinkus balsų skaičiavimo komisiją, patikrintas kvorumas. Iš viso salėje buvo 22 delegatai iš 22 balso teisę turinčių, tad balsų skaičiavimo komisija patvirtino, kad kvorumas yra susidaręs. Iškart po to iš savo pareigų atsistatydino LSU SA prezidentas Tautvydas Pleita.

Atsilaisvinusiai prezidento vietai užimti pretendavo tik viena kandidatė – Akvilė Katkovaitė. Ji trumpai prisistatė bei atsakė į visus jai užduotus klausimus.

Iš naujo patikrinus kvorumą, patvirtinta, kad iš viso salėje buvo 23 delegatai, iš 23 balso teisę turinčių, ir pateikta, jog kvorumas yra susidaręs. Tuomet vyko balsavimas.

Suskaičiavus gautus rezultatus, išrinkta naujoji LSU SA prezidentė – Akvilė Katkovaitė. Prezidentės siūlymu Vice prezidentu išrinktas LSU SA narys Aurelijus Gutas. LSU SA valdybą sudarys šie nariai: Gintarė Kasparavičiūtė, Ugnė Liubinaitė, Aurelijus Gutas, Vytautas Osvaldas Ivanauskas. Revizijos komanda: Šarūnas Selvestravičius, Edvinas Danyla, Gintarė Kazlauskaitė. Bendru nutarimu patvirtinti atstovai – Martynas Lastauskas, Vilius Vasilius, Tautvydas Pleita ir Gintarė Kasparavičiūtė – į LSU senatą.

Neeilinė – rinkiminė konferencija uždaryta naujosios prezidentės žodžiu.