Naujuoju LSU SA prezidentu tapo Tautvydas Pleita

Naujuoju LSU SA prezidentu tapo Tautvydas Pleita
Naujuoju LSU SA prezidentu tapo Tautvydas Pleita

Balandžio 1 dieną vyko Lietuvos sporto universiteto Studentų atstovybės ataskaitinė – rinkiminė konferencija. Joje dalyvavo 35 oficialūs LSU SA nariai, kurie turėjo balsavimo teisę. Konferenciją atidarė LSU SA prezidentas Vytautas Osvaldas Ivanauskas savo sveikinimo žodžiu. Iškart po to konferencijos pirmininku išrinktas LSS narys Ričardas Rimkus, sekretore – Sandra Paspirgėlytė.

Ataskaitinėje – rinkiminėje konferencijoje pristatytas LSU SA įstatų keitimo projektas. Įstatuose pastebėta klaidų, kurias reikėjo redaguoti: kartojosi keli punktai, reikėjo įtraukti žmones ne tik iš LSU bendruomenės, palikti viešo konkurso būdų ir laikytis tam tikrų taisyklių. Buvo nutarta, jog reikia patvirtinti LSU SA įstatų pakeitimo projektą su koregavimu.

Lietuvos sporto universiteto Studentų atstovybės prezidentas Vytautas Osvaldas Ivanauskas po įstatų patvirtinimo pristatė LSU SA metinės veiklos, valdybos bei metinę finansinę ataskaitas. Gautas siūlymas pasidomėti, kaip galima būtų mažiau išleisti atstovybės lėšų, ieškoti daugiau rėmėjų. Visos ataskaitos patvirtintos. Taip pat pristatyta ir revizijos komisijos veiklos ataskaita. Galima pasidžiaugti, kad šių metų ataskaita yra labai gera.

Po ataskaitų tvirtinimo Vytautas Osvaldas Ivanauskas išdalino padėkas visiems oficialiems LSU Studentų atstovybės nariams, vėliau padaryta pertrauka.

Pasibaigus pertraukai, prisistatė vienas kandidatas į LSU SA prezidento postą – Tautvydas Pleita. Jis pristatė viziją, kokią studentų atstovybę norėtų matyti po rinkimų, nurodė, ką jos veikloje pakeistų. Po kandidato prisistatymo įvyko balsavimas. Suskaičiavus rezultatus, paskelbta, jog naujuoju Lietuvos sporto universiteto Studentų atstovybės prezidentu išrinktas Tautvydas Pleita.

Vėliau išrinkta valdyba, kurią iki kitų metų ataskaitinės – rinkiminės konferencijos sudarys ši komanda: Gintarė Kasparavičiūtė, Ugnė Liubinaitė, Evelina Budėnaitė, Vilius Vasilius. Revizijos komisijai priklausys: Šarūnas Selvestravičius, Aurelijus Gutas, Gintarė Kazlauskaitė. Revizijos komisijos pirmininku išrinktas Aurelijus Gutas.

Naujojo LSU SA prezidento Tautvydo Pleitos dešiniąja ranka – Vice prezidente – tapo Evelina Budėnaitė.

Taip pat konferencijoje išrinktas atstovas į LSU rektoratą – Edvinas Danyla. Į LSU senatą išrinkti Martynas Lastauskas, Ugnė Liubinaitė, Vilius Vasilius ir Gintarė Kasparavičiūtė.

DSC_0181

LSU Studentų atstovybė