Revizijos komisija

Revizijos komisija

 Tai nepriklausomas rekomenduojamojo – patariamojo pobūdžio kolegialus vykdymo organas, kuris tikrina Lietuvos sporto universiteto Studentų atstovybės (LSU SA) veiklos teisėtumą, finansinę, valdymo ir vykdymo organų veiklą, dalyvaudamas valdybos posėdžiuose ir aktyviai stebėdama LSU SA veiklą. Šios komisijos veikloje dalyvauja penki nariai.

 

Tomas Vokietaitis (pirmininkas)

Agnė Sankauskaitė

Edvinas Danyla

 Gintaras Andriulis

Martynas Lastauskas