Valdyba

Valdyba

LSU SA Valdyba sprendžia įvairius klausimus ,susijusius ne tik su LSU SA nariais, bet ir su visais studentais. Valdybą sudaro 4 LSU SA nariai ir Prezidentas, kuris kartu yra ir valdybos pirmininkas.

Akvilė Katkovaitė

Aurelijus Gutas

Ugnė Liubinaitė

Gintarė Kasparavičiūtė

Viktė Ažukaitė